Cookie en Privacybeleid

OntruimserviceXL.nl, gevestigd aan Buitenbulkweg 6, 4005 LA Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Cookie en Privacyverklaring. We hebben voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Buitenbulkweg 6
4005 LA Tiel
+31 344616939

Kamer van Koophandel 58015051

Dhr. A. Velders is de Functionaris Gegevensbescherming van Ontruimservice.nl.  Hij is te bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Ontruimservice.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Administratieve gegevens, zoals nummers van bankrekening of creditcard

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Ontruimservice.nl verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • Het afhandelen van uw opdracht/vraag en/of betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om IP adressen die onze website bezoeken met het enkele doel om SPAM te verspreiden, te kunnen opsporen en blokkeren.
 • Om na te gaan met welke met welke internetbrowser en type apparaat (PC, smartphone, tablet) onze site wordt bezocht om onze website daar zo goed mogelijk naar aan te passen.
 • Het verwerken van contactformulieren die door websitebezoekers worden ingevuld en verzonden zodat wij deze kunnen beantwoorden en contact met u kan worden opgenomen.

Ontruimservice.nl zal geen bijzondere persoonsgegevens verzamelen via onze website. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot:

 • Autorisatiegegevens, zoals wachtwoorden of autorisatiecodes voor creditcard.
 • Medische gegevens.
 • Gegevens met betrekking tot ras, godsdienst, seksuele voorkeur, gezondheid, politieke gezindheid.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Ontruimservice.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, maar in ieder geval nooit langer dan 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ontruimservice.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij achten een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Ontruimservice.nl veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Ontruimservice.nl is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door ons zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht. Ontruimservice.nl blijft te allen tijden verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Ontruimservice.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische (beveiligings) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
De website van Ontruimservice.nl maakt o.a. gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Onze website en de gegevens daarin verwerkt, zijn sterk beveiligd met wachtwoorden, spambeveiliging en Akeeba Admin Tools. Onze website wordt regelmatig bijgewerkt om alles up-to-date te houden.
Verder maken wij nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi, tenzij dit om zeer urgente redenen toch moet.
Onze apparaten (PC, laptop, smartphones) zijn vergrendeld met een sterk wachtwoord en/of pincode en ook gebruiken wij anti-virussystemen, email bescherming en spambeveiliging.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ontruimservice.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ontruimservice.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies:

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies plaatsen wij zelf (noodzakelijke cookies) en andere cookies (niet noodzakelijke cookies) worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt.

Voor noodzakelijke cookies hoeven wij geen toestemming te vragen, deze worden geplaatst om de website te laten functioneren en om onze dienstverlening te verbeteren.
Voor het gebruik van niet noodzakelijke cookies is echter uw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner, waarmee we u informeren welke cookies wij gebruiken.
Totdat u op de website het gebruik van de niet noodzakelijke (third party/social media) cookies accepteert, plaatsen wij deze cookies niet! LET OP: Sommige onderdelen van de website (waaronder onze facebookpagina, de routeplanner en contactformulier) zullen echter dan niet functioneren.

Wij maken geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies. Echter kunnen deze cookies wel geplaatst worden door derden, daar hebben wij geen invloed op. Zie uitleg en hoe deze cookies te verwijderen hieronder.

Welke cookies gebruiken wij?

Noodzakelijke cookies:

 • Sessie cookies: deze slaan tijdelijk informatie van uw websitebezoek op zodat u bijvoorbeeld een formulier niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Sessie cookies worden willekeurig gegenereerd en worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
 • Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker omdat hiermee bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden.

Cookies waarvoor uw toestemming nodig is:

Niet noodzakelijke cookies:

 • Social media cookies / Cookies van derden:
Deze cookies worden geplaatst door:   Welke cookies?:  Waarvoor worden deze cookies geplaatst?:
.google.com .gstatic.com  www.google.com .apis.google.com .clients5.google.com 

1P_JAR, ANID, APISID, CONSENT, HSID, NID, OGPC, SAPISID, SEARCH_SAMESITE, SID, SIDCC, SSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-APISID, __Secure-HSID, __Secure-SSID

Deze cookies worden door Google geplaatst zodat u o.a. gebruik kunt maken van de routeplanner op onze site en ons contactformulier. Ook plaatst Google diverse cookies om data te verzamelen zoals:welke pagina's u hebt bekeken, hoe lang u op een bepaalde pagina bent gebleven en bij welke pagina u de site hebt verlaten. Ook wordt bijgehouden welke pagina’s u bezoekt op internet om een persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Zonder uw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst. 

Op onze website maken wij gebruik van de maps, routeplanner en anti-spam (reCaptcha) van Google.com. Hiervoor worden cookies door derde partijen, in dit geval, Google geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Hiermee registreren zij welke artikelen, video’s en pagina’s u deelt. Ook verzamelt Google via cookies gegevens zoals welke pagina’s u bezoekt en of u bijvoorbeeld gebruik maakt van de routeplanner. Ook kunnen zij tracking cookies plaatsen die uw surfgedrag op het web volgen.
De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media bedrijven en Google.com stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. (Meer info: https://avgonline.nl/wat-is-privacy-shield/). Ontruimservice.nl heeft daar geen invloed op. Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven: Google. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen!

Via de Cookieverklaring (banner) op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. Wij kunnen echter niet garanderen dat onze website na het uitschakelen van cookies optimaal zal functioneren!

Cookies weigeren of geplaatste cookies verwijderen:

Wilt u cookies blokkeren of verwijderen?
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie toelichting: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.
Wij kunnen echter niet garanderen dat onze website na het uitschakelen van cookies optimaal zal functioneren.

Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
Safari (Mobile): https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wij zelf niet altijd op de hoogte zijn. Komt u op onze website onvoorziene cookies tegen die u niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ontruimservice.nl

        02-03-2020

 


Afdrukken